2321024441 6977659346 Δημοσθένους Φλωριά 6, Σέρρες antfrag@otenet.gr
hero image
banner imagebanner image
 
Δικηγορικό Γραφείο
Φραγγεδάκης Αντώνης
 

Το Δικηγορικό Γραφείο Φραγγεδάκη δραστηριοποιείται στις Σέρρες από το 1970, ανταποκρινόμενο με επαγγελματισμό και εχεμύθεια στις υποθέσεις των εντολέων του.

Δικηγόροι του Γραφείου:  Αντώνης Αθαν. Φραγγεδάκης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω , Μαρία Μπρούντζιου.

Παρέχουμε πλήρη κάλυψη ιδιωτών και επιχειρήσεων με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Η προσεκτική μελέτη κάθε δικογραφίας και η συνεχής επικοινωνία με τον πελάτη, ο οποίος ενημερώνεται σε κάθε στάδιο της πορείας της υποθέσεώς του, διακρίνουν τα υψηλά κριτήρια παροχής υπηρεσιών που έχουμε θέσει ως στόχο, σε συνεργασία με δίκτυο επαγγελματιών και συμβούλων (συμβολαιογράφων, λογιστών, ελεγκτών, πραγματογνωμόνων, οικονομικών συμβούλων κλπ.) για την πληρέστερη και πολύπλευρη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.
 
     
 
Υπηρεσίες:
  • Εμπορικό δίκαιο
  • Αστικό δίκαιο
  • Ποινικό δίκαιο
  • Εργατικό δίκαιο
  • Κτηματολόγιο – διόρθωση εγγραφών κτηματολογίου
  • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
  • Συνταξιοδοτικά – εργατικά
  • Τροχαία ατυχήματα
  • Τραπεζικές συμβάσεις
 
 

 

Με εκτίμηση
ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 


ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΦΛΩΡΙΑ 6, Σέρρες, (1ος όροφος)  Σέρρες 62123
Τηλέφωνο: 2321024441
Κινητό: 6977659346
Fax: 2321024441
E-mail: antfrag@otenet.gr
Υπεύθυνος: ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ