2321024441 6977659346 Δημοσθένους Φλωριά 6, Σέρρες antfrag@otenet.gr
banner imagebanner image
 
 
 
 
 

Φραγγεδάκης Αντώνης
Δικηγορικό Γραφείο Σέρρες
 Το Δικηγορικό Γραφείο Φραγγεδάκη δραστηριοποιείται στις Σέρρες από το 1970, ανταποκρινόμενο με επαγγελματισμό και εχεμύθεια στις υποθέσεις των εντολέων του.

Δικηγόροι του Γραφείου:  Αντώνης Αθαν. Φραγγεδάκης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω , Μαρία Μπρούντζιου.

Παρέχουμε πλήρη κάλυψη ιδιωτών και επιχειρήσεων με συνέπεια και επαγγελματισμό.

 
 
 
Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Το Εμπορικό Δίκαιο είναι κλάδος του ιδιωτικού δικαίου, που έχει ως
αντικείμενο τις εμπορικές συναλλαγές και τους εμπόρους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο ονομάζεται ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών ("πολιτών")

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Το Ποινικό Δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων Δικαίου που ρυθμίζουν τον τρόπο άσκησης της Ποινικής εξουσίας, (δηλαδή της επιβολής των προβλεπομένων ποινών επί αδικοπραξιών), μιας Πολιτείας, από θεσμοθετημένα όργανα όπως προβλέπει το Σύνταγμα της κάθε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εργατικό δίκαιο

Εργατικό δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο ονομάζεται το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τη κοινωνική σχέση εξαρτημένης εργασίας, επ΄ αμοιβή και την νομική θέση εκείνων που κατ΄ επάγγελμα αποζούν από αυτήν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ